top of page

PRÁVNÍ SLUŽBY

Zastupování klientů často vyžaduje orientaci v mnoha oblastech práva. Proto jsem připraven konzultovat právní problematiku i s přesahem do více právních odvětví. 

Ve své praxi musím reflektovat moderní způsob obchodování. Poskytuji podporu pro podnikání on-line. Řeším související otázky ochrany osobních údajů, smluvních vztahů, logistického zajištění obchodu a mnoho dalších oblastí.

OBCHODNÍ PRÁVO

Poskytuji kompletní právní servis právnickým osobám při jejich podnikání.

Image by Sean Pollock
Image by Iñaki del Olmo

OBČANSKÉ PRÁVO

Veškeré právní poradenství při převodech a pronájmech nemovitostí, uzavírání smluv a řešení občanskoprávních sporů.

TRESTNÍ PRÁVO

Vykonávám obhajobu v trestním řízení a zastupuji poškozené.

Nohy se provinila
Image by Beatriz Pérez Moya

PRACOVNÍ PRÁVO

Zastupuji v pracovněprávních sporech a poskytuji kompletní pracovněprávní poradenství pro zaměstnavatele a zaměstnance.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Po účinnosti nařízení GDPR se detailně orientuji v oblasti ochrany osobních údajů.

Focení
Balíčky na regálech

E-COMMERCE

Dnešní doba vyžaduje podnikání on-line. Připravuji kompletní dokumentaci pro e-shopy, řeším marketingové nástroje a související otázky při podnikání on-line.

bottom of page