top of page

Jan Kervitzer, advokát

Brno/Znojmo

Vítejte na mých stránkách. Jsem rád, že se zajímáte o mé služby.

Pokusím se vyřešit Vaše právní úskalí. Mojí snahou je však těmto úskalím předcházet. Vždy je lepší řešit právní otázky preventivně.

IMG_20220122_223450_edited_edited.png

PRÁVNÍ SLUŽBY

Poskytuji právní zastupování a poradenství téměř ve všech oblastech práva. Vykonávám generální praxi zaměřenou na níže uvedené oblasti.

OBCHODNÍ PRÁVO

Poskytuji kompletní právní servis právnickým a fyzickým osobám při jejich podnikání.

Image by Sean Pollock
Image by Iñaki del Olmo

OBČANSKÉ PRÁVO

Veškeré právní poradenství při převodech a pronájmech nemovitostí, uzavírání smluv a řešení občanskoprávních sporů.

TRESTNÍ PRÁVO

Vykonávám obhajobu v trestním řízení a zastupuji poškozené.

Nohy se provinila
Image by Beatriz Pérez Moya

PRACOVNÍ PRÁVO

Zastupuji v pracovněprávních sporech a poskytuji kompletní pracovněprávní poradenství pro zaměstnavatele a zaměstnance.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Po účinnosti nařízení GDPR se detailně orientuji v oblasti ochrany osobních údajů.

Focení
Balíčky na regálech

E-COMMERCE

Dnešní doba vyžaduje podnikání on-line. Připravuji kompletní dokumentaci pro e-shopy, řeším marketingové nástroje a související otázky při podnikání on-line.

Česká advokátní komora byla dne 5. února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz

bottom of page